mer än ett vanligt skyltföretag
SVÄLLPAPPER
Vi är en av få leverantörer som kan rita och leverera färdigt material på svällpapper. Detta är en produkt som växer alltmer då tillgänglighet för alla får större uppmärksamhet i samhället.

Svällpapper används mest som undervisningsmaterial i skolor för synskadade men erbjuds allt oftare till besökare på exempelvis museum och i andra offentliga miljöer. Svällpapper görs även som komplement till utrymningskartor i lokaler där synskadade arbetar eller som presentationsmaterial till samma målgrupp.

Svällpapper är ett papper med två skikt, där baksidan består av ett vanligt papper medan framsidan är bestruken med en emulsion av mängder av små s.k. mikrokapslar. En mikrokapsel består av en liten sfär med en kärna av värmekänsligt innehåll. När dessa mikrokapslar utsätts för infravärme expanderar de. För ändamålet använder vi speciella framkallningsmaskiner för dessa reliefbildsframställningar.

Hur blir det då en reliefbild?

 •  En bild överförs till svällpappret via kopieringsapparat, skrivare eller genom att man
 •  ritar direkt på pappret.
 •  Därefter låter man svällpappret passera genom framkallningsmaskinen.
 •  Exponeringen gör att bildens svarta partier absorberar värme och sväller när
 •
 mikrosfärerna expanderar. Ju högre kolhalt färgen eller tonern innehåller desto
 •  effektivare svällning.