våra ledord är tillgänglighet, kompetens och engagemang
LEDSTRÅK
Ledstråk är en viktig del av tillgänglighet och det finns regler hur utformning ska tillämpas.

Tillgängliga och användbara gångvägar ska 

 •  vara lätta att följa.
 •  kunna särskiljas från möblerade ytor.
 •  kunna användas som sammanhängande taktila och visuella ledstråk.

Ett ledstråk är något att följa. Det ska vara något sammanhängande och leda från en punkt till en annan och är till för att öka orienterbarheten. Ett ledstråk får inte skapa ett hinder, får inte sluta i intet, utan måste leda fram till något. Ytan ska vara halkfri och får inte skapa balansproblem för personer som korsar eller följer längs med dess placering. Det finns olika typer av ledstråk beroende på om de är placerade inomhus eller utomhus.

Ett ledstråk består av olika ytor med olika budskap.

 •  Ledyta: Längsgående ribbor som skapar ledytan man följer.
 •  Valyta: Ytan som gör ledstråksföljaren uppmärksam på att något sker eller där man kan
 •  
göra ett val. Den skapas av en tom slät yta eller ett uppehåll i ledytan.
 •  Varningsyta: Ytan ska varna för eller förhindra fara. Den består av kupoler eller knoppar
   som exempelvis placeras framför en trappa eller där ett ledstråk tar slut.

SG Access har kunskap om ledstråk och hur dessa ska utformas. Vi samarbetar med de ledande aktörerna av material och kan därför välja rätt material vid varje unikt tillfälle.