vi tar ansvar
TransQ      [2014-03-27]
SG Access AB har för ytterligare ett år blivit kvalificerade i TransQ.
 
TransQ är ett kvalificeringssystem för transportsektorn i Norden och vi på SG Access har sedan 2009 varit kvalificerade som leverantör i enlighet med kraven satta av TransQ.