experten på taktilt
Diskrimineringslagen      [2014-03-04]
Otillgänlighet kan klassas som diskriminering.

Enligt en lagrådsremiss ska diskrimineringslagen utökas så att t.ex. en otillgänglig arbetsmiljö kan ses som diskriminerande mot personer med en funktionsnedsättning.
Den nya lagen är tänkt att börja gälla den 1 januari 2015, om den blir verklighet återstår att se.

Läs mer på diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se