vi tar ansvar
Grattis Göteborg!      [2013-12-04]
Göteborg stad vann tillgänglighetspriset Access City Award 2014.

Motiveringen löd: ”En stad för alla” är Göteborgs slogan. När Göteborg nu vinner årets Access City-pris visar det att det inte bara är tomma ord. Stadens strävan att integrera personer med alla typer av funktionsnedsättning i samhället har gjort Göteborg till årets vinnarstad. Personer med funktionsnedsättning möter fortfarande alldeles för många hinder i sin vardag, men städer som Göteborg visar att det går att öka tillgängligheten för alla.

Göteborgs engagemang för att öka tillgängligheten i samband med transporter, bostäder arbete och sysselsättning är ett bra exempel som andra europeiska städer kan följa i framtiden. Personer med funktionsnedsättning får förtur när lämpliga bostäder blir lediga. När det gäller sysselsättning utrustas omkring 300 arbetsplatser med hjälpmedel varje år.

Staden arbetar också systematiskt med att förbättra offentliga anläggningar och vidtar konkreta åtgärder för att göra nöjesfält, lekplatser och universitet mer tillgängliga.”

Mer info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1192_en.htm