tillgänglighet är vår passion
Läromedel      [2013-09-09]
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

SG Access arbetar tillsammas med SPSM Läromedel-Anpassningsfunktionen, för att göra tryckoriginal med pedagogiskt anpassade illustrationer för svällpappersbilder till läromedel. Vi har även i detta samarbete tagit fram pedagogiska verktyg med punktskrift t.ex. gradskiva, linjal och vinkelhake.

För elever med särskilda behov är läromedlets tillgänglighet avgörande för hur eleverna kan använda och tillgodogöra sig läromedlet.