mer än ett vanligt skyltföretag
Tillgängligt kontorshus      [2013-06-04]
Tillsammans med en samarbetspartner har vi levererat taktila skyltar till Handicaporganisationernes Hus i Danmark.

Kontorshuset är först i världen med att vara tillgänglighetsanpassat för alla, oavsett eventuell funktionsnedsättning och kallas världens mest tillgängliga hus. Där ryms 17 handikapporganisationer, bland andra Dansk Blindesamfund och Dansk Handicap Forbund.