söker ständigt förbättringar
Thisted Trafikterminal      [2012-04-27]
Taktil karta med talfunktion och svällpapper till dansk kollektivtrafikterminal!

Thisted kommune i Danmark vände sig till SG Access för hjälp med tillgänglighetsanpassningen av Thisted trafikterminal. Terminalen trafikeras av såväl bussar som tåg och kommer att förses med två stycken taktila kartor, varav den ena levereras med talfunktion.
 
Utöver detta levererar SG Access också svällpappersbilder till trafikterminalen som komplement till kartorna för dess resenärer med synnedsättning.