tillgänglighet är vår passion
Kulturminnen      [2016-11-07]
Länsstyrelsen i Kronobergs län gör kulturminnen mer tillgängliga.

Fyra informationsskyltar har tagits fram, med information i svartskrift och punktskrift samt med en avbildning av kulturminnet i relief. Skyltarna sitter på stativ i korténstål.

Länsstyrelsen i Kronobergs ambition har varit att varje kommun i länet ska ha en kulturlämning med text i punktskrift och en enkel avbildning av kulturlämningen. Valet av objekt har gjorts utifrån att de ska vara lättillgängliga för synskadade personer att nå.

Läs mer här: Länsstyrelsen i Kronoberg