mer än ett vanligt skyltföretag
20120427105306562.jpg
LANDSTING
SG Access har varit inblandat i många projekt kopplade till olika landsting.

Vi har bl.a. ett ramavtal med Region Halland som inneburit att vi levererat både visuell och taktil skyltning till alla Hallands vårdinrättningar, såsom sjukhusen i Halmstad, Kungsbacka och Varberg, Folktandvården samt alla vårdcentraler i länet.
 
Under de senaste tre åren har vi även jobbat med Region Skåne där vi bl.a. skyltat upp den nya akutbyggnaden på Universitetssjukhuset i Malmö.