mer än ett vanligt skyltföretag
20120427112418484.jpg
KOMMUNER
Uppdrag från kommuner runt om i landet står för en stor del av SG Access verksamhet, då kommunen normalt sett förvaltar en mängd offentliga lokaler dit alla medborgare ska kunna erbjudas tillträde på lika villkor.

Stadshus, skolor, konserthus, teatrar, fritidsgårdar och idrottsanläggningar av olika slag är bara några exempel på objekt som SG Access har fått förtroendet att skylta upp.