inget vanligt skyltföretag
20120423154348265.jpg
UTBILDNINGSPAKET
Tillgänglig information – något att skylta med!

Kunskapsnivån om tillgänglighet i samhället är generellt ganska låg. Regelverket är komplext och ändras över tiden. Vi på SG Access har lång erfarenhet och håller oss hela tiden uppdaterade om vad som händer. Som ett led av detta håller vi utbildningar inom tillgänglighetsanpassad skyltning.

Vi erbjuder två grundalternativ, halv eller heldag. Oavsett vilket alternativ ni väljer blir det ett antal timmar med massor av nyttig information. Vi går igenom vad lagen säger om tillgänglighet och vad man bör tänka på när det gäller skyltning. Deltagarna får efter denna kompetenshöjande utbildning en helt ny förståelse och inblick i vad man bör tänka på när det gäller tillgänglighet.

 •  Varför ska man skylta taktilt eller tillgängligt? 
 •  Vad behöver man som grundkunskap i förståelse för taktila skyltar?
 •  Hur ska de användas?
 •  Vad ska man tänka på?

Detta är några av de frågeställningar som tas upp!


Utbildningen sker antingen hos oss eller hos er. Välj det alternativ som passar bäst!
Har ni egna önskemål skräddarsyr vi själklart utbildning efter era behov.
Kontakta oss för frågor, förslag och offert!


Utbildningspaket 1 (halvdag 3 timmar)
Övergripande genomgång av:

 •  Tillgänglighet är något för alla – så även skyltar – tydlig information
 •  Taktilt eller punktskrift?
 •  BFS 2013:9 HIN 3 Hinder i form av bristande skyltning … § 8
 •  Tanken före som gör skillnaden efter
 •  Taktila skyltar nu och i framtiden


Utbildningspaket 2 (heldag 6 timmar)
Fördjupad genomgång av:

 •  BBR 2012 - Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
 •  orienteringsförmåga
 •  BFS 2013:9 HIN 3
 •  Ledstråk
 •  Taktila kartor
 •  Praktiska exempel
 •  Taktila skyltar nu och i framtiden