våra ledord är tillgänglighet, kompetens och engagemang
20120423154732875.jpg
MILJÖPOLICY
 •  Att kontinuerligt se över riktlinjer och mål med miljöarbetet.
 •  Miljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga förbättringsrutinen.
 •  Målsättning att alltid använda så lite miljöpåverkande resurser som möjligt.
 •  Begränsa (och ifrågasätta) våra transporter.
 •  SG Access ska följa miljölagstiftningen och andra överenskommelse inom miljöområdet.
 •  Systematiskt inrätta system för återvinning och källsortering på alla nivåer i företaget.
 •  Arbeta för att uppnå miljöcertifiering senast 2014.