vi tar ansvar
20120423154714015.jpg
KVALITETSPOLICY

Vår verksamhet ska präglas av seriöst och ärligt uppträdande i alla lägen. Totalkvalité ska gälla från kundkontakt till faktura. Genom att ständigt förbättra, förkovra oss och ifrågasätta oss själva, leder det oss mot förnyelse och förbättring i vårt dagliga arbete.

Vi har inte bara ett ansvar mot våra kunder utan än mer mot våra användare. En taktil karta eller skylt ska alltid vara 100% korrekt.

För att lyckas med våra långsiktiga kundrelationer ska vi vara ödmjuka och lyhörda inför vår uppgift.